Sponsoren

Geef een gift

Een gift kan het verschil maken in het leven van een kind! Wij zorgen ervoor dat jouw gift goed terecht komt. Omdat we dagelijks contact hebben met medewerkers op de campus weten precies wat er wanneer nodig is. IBAN: NL43 INGB 000 000 5066 t.n.v. St. Kinderhulp Afrika

Lees meer

Sponsor een kind

Dit is helpen op een heel persoonlijke manier, voor elk weeskind dat bij ons op de campus woont zoeken wij sponsorouders. Wij willen de weeskinderen in Oeganda een hoopvolle toekomst geven. Door een kind te sponsoren levert u daar een heel belangrijke bijdrage aan!

Lees meer

Nalatenschap

U kunt ervoor kiezen om een deel van uw erfenis na te laten voor de weeskinderen in Oeganda. Door het opstellen van een testament bepaalt u zelf wat er met uw geld gebeurt na uw overlijden. Als u ervoor kiest om een deel van uw bezittingen na te laten aan Kinderhulp Afrika dan komt het volledige bedrag ten goede van ons werk. Een goed doel dat geregistreerd staat als ANBI betaalt namelijk geen belasting.

Lees meer

Periodieke schenking

Als u met regelmaat doneert aan Kinderhulp Afrika, kunt u ons op een eenvoudige manier meer laten ontvangen zonder dat u netto meer schenkt.

Lees meer

VAN KANSARM NAAR KANSRIJK

Sluiten