Wie zijn wij

Wie zijn wij

Kinderhulp Afrika is een charitatieve organisatie die vanuit een christelijke identiteit omziet naar weeskinderen in Oeganda. We willen de weeskinderen een hoopvolle toekomst geven en we geloven dat we écht het verschil kunnen maken in het leven van een kind!

Wij bieden de kinderen een veilige omgeving en voorzien ze van kwalitatief goed onderwijs zodat zij een kansrijke toekomst tegemoet gaan in de maatschappij. We willen de kinderen zien opgroeien tot gezonde verantwoordelijke volwassenen die kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften.

In 1987 startten wij met het helpen van de eerste weeskinderen. Even later kochten wij land in Oeganda waarop we de eerste voorziening bouwden. Inmiddels is er een volledige campus gerealiseerd die ruimte biedt aan 865 kinderen. Wij voorzien de kinderen van basis-, middelbaar en beroepsonderwijs, huisvesting, maaltijden, medische en geestelijke verzorging. Ongeveer 100 Oegandese medewerkers zorgen voor de kinderen en bieden hen een prettige en veilige leefomgeving.

Elk jaar verwelkomen wij een nieuwe groep weeskinderen. Deze kinderen worden door familie of dorpsbewoners aangemeld. Na gesprekken en nader onderzoek nemen wij 15 tot 20 weeskinderen aan. Ook nemen wij een aantal betalende kinderen uit de omgeving aan, die door betaling van schoolgelden bijdragen aan de zorg voor de weeskinderen.

Veel weeskinderen hebben hun ouders verloren aan aids, malaria of andere ziekten. Zij komen letterlijk met lege handen aan. Voor elk weeskind zoekt Kinderhulp Afrika sponsorouders in Nederland om het kind te helpen voeden, huisvesten en onderwijzen, maar ook om relatie met het kind te leggen. Zo groeit het kind op met het besef: er is iemand in de wereld die mij kent en die van mij houdt.

Korte impressie van Kinderhulp Afrika

Sluiten