Nalatenschap

Kinderhulp Afrika in uw testament

U kunt ervoor kiezen om een deel van uw erfenis na te laten voor de weeskinderen in Oeganda. Door het opstellen van een testament bepaalt u zelf wat er met uw geld gebeurt na uw overlijden. Als u ervoor kiest om een deel van uw bezittingen na te laten aan Kinderhulp Afrika dan komt het volledige bedrag ten goede van ons werk. Een goed doel dat geregistreerd staat als ANBI betaalt namelijk geen belasting.

Wilt u Kinderhulp Afrika laten delen in uw nalatenschap? Leg dan uw wensen vast in een testament. Een testament laten opmaken verloopt in 3 stappen:

Stap 1: Erfenis of legaat?

Kies of u Kinderhulp Afrika een legaat toekent of benoemt als (mede-)erfgenaam. In het eerste geval laat u ons een goed na, bijvoorbeeld een schilderij, huis, effectenportefeuille of een vastgesteld geldbedrag. Als u Kinderhulp Afrika benoemt als erfgenaam, bepaalt u zelf voor welk percentage Kinderhulp Afrika in uw nalatenschap deelt.

Stap 2: Bespreek uw wensen met een notaris

De notaris maakt uw testament op. Tijdens het eerste gesprek vertelt u de notaris uw wensen. De notaris informeert u over de mogelijkheden en kosten.

Stap 3: Onderteken het testament

Op basis van uw wensen stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze ontvangt u per post, met een toelichting. Samen met de notaris neemt u de tekst door en kunt u eventueel wijzigingen aanbrengen. Als alles naar wens is, ondertekent u het testament. U krijgt een afschrift thuisgestuurd.

Persoonlijk gesprek

Het opstellen van een testament en het maken van de bijbehorende keuzes kan lastig zijn. Wilt u meer informatie over nalatenschap aan Kinderhulp Afrika van ons ontvangen, of wilt u hulp bij het opstellen van uw testament, neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0297 348552 of via info@kinderhulp-afrika.nl. We helpen graag en we kunnen samen kijken naar de mogelijkheden.

Sluiten