De campus

De loop der jaren is de campus uitgegroeid tot een veilige haven voor de kinderen en studenten die hier naar school gaan. 

Bestaande uit basisschool, middelbare – & vakschool, wooncirkels voor de basisschoolkinderen, slaapzalen voor de studenten van de middelbare- en vakschool, kindergarten voor de allerkleinsten, eetzaal en keuken, kerk, sportvelden en een kliniek met EHBO post, kraamafdeling en tandarts.

Onderwijs

Om kinderen uitzicht te geven op zelfredzaamheid is goed onderwijs heel belangrijk. Daarom hebben wij meerdere scholen gerealiseerd op de campus in Oeganda. De docenten komen uit Oeganda zelf. Op school wordt lesgegeven in het Engels, de voertaal in Oeganda. Daarnaast onderwijst de basisschool ook ‘Luganda’, de taal die in centraal Oeganda gesproken wordt.

Lees meer

Gezondheidszorg

In de omgeving van de campus was oorspronkelijk geen dokterspraktijk, EHBO-post of kliniek. In 1997 openden wij op het terrein van de campus een kleine kliniek, die in latere jaren werd uitgebreid. Een arts en een tandarts houden dagelijks spreekuur, en verlos- en verpleegkundigen zijn vierentwintig uur per dag beschikbaar voor bevallingen en eerste hulp.

Lees meer

Kinderopvang & kleuterschool

De Samaritan Day Care & Kindergarten is een centrum voor kwetsbare en kansarme kinderen van 6 maanden tot 6 jaar. We willen de ouders - vaak kwetsbare jonge alleenstaande moeders - ondersteunen. Zij krijgen de kans om te werken of een opleiding te volgen terwijl wij tijdens school- / werktijd voor hun kind zorgen. 

Lees meer
Sluiten