Onderwijs

Onderwijs

Om kinderen uitzicht te geven op zelfredzaamheid is goed onderwijs heel belangrijk

Algemeen

Om kinderen uitzicht te geven op zelfredzaamheid is goed onderwijs heel belangrijk. Daarom hebben wij meerdere scholen gerealiseerd op de campus in Oeganda. De docenten komen uit Oeganda zelf. Op school wordt lesgegeven in het Engels, de voertaal in Oeganda. Daarnaast onderwijst de basisschool ook ‘Luganda’, de taal die in centraal Oeganda gesproken wordt.

Basisschool

In 1993 is de ‘Samaritan Primary School’ gebouwd en geopend. De basisschool bestaat uit zeven groepen. Omdat de kinderen uit verschillende taalgebieden en soms al met een leerachterstand binnenkomen, zijn de groepen ingedeeld naar niveau en niet naar leeftijd. Via landelijke examens aan het einde van elk schooljaar gaan de leerlingen over naar een volgend leerjaar. Aan het einde van de basisschool kunnen de kinderen doorstromen naar onze middelbare school.

Middelbare-  en vakschool

In 2000 is de vervolgopleiding, de middelbare- en vakschool, gestart, onder de naam ‘Namugongo Secondary & Vocational School. Deze school omvat 4 jaar ‘ordinary level’, en 2 jaar ‘advanced level’ onderwijs. Beide niveaus worden met een formeel landelijk examen afgesloten. Naast de theoretische vakken krijgt iedere leerling drie jaar lang één technisch keuzevak. Deze combinatie van theoretisch en vakonderwijs was uniek in zijn opzet. Inmiddels volgen meer Oegandese scholen het concept. De keuzevakken die wij aanbieden zijn: houtbewerking, metselen, naaien, elektra & solar techniek en catering & hotelmanagement.

Beroepsopleiding

Vakonderwijs biedt veel ruimere kansen op de Oegandese arbeidsmarkt dan theoretisch onderwijs. Na de middelbare school sponsoren wij voor de weeskinderen gewoonlijk nog twee of drie jaar een beroepsopleiding. Het sponsorprogramma stopt na het behalen van het eerste diploma dat goede kansen biedt op de arbeidsmarkt, tenzij de sponsor zelf bereid is nog hogere opleidingen te financieren. De studenten wonen en leren dan in andere scholen in de regio, maar vinden bij ons op de campus nog altijd een ‘thuis’.

Sluiten