Jolly Phonics

Leermethode Jolly Phonics

De kinderen die bij ons onderwijs ontvangen komen uit verschillende stammen met verschillende talen. Op onze school wordt enkel Engels en Luganda gesproken. Ieder jaar is het een uitdaging om de eerste taalbeginselen op hetzelfde niveau te krijgen. Pas daarna kan effectief klassikaal lesgegeven worden.

op schoolWat zal er concreet gedaan worden?

Jolly Phonics is een goede lesmethode die vanuit Groot Brittannië komt. Het is een leuke en kindgerichte benadering voor taalkundig onderwijs. Door het aankopen van deze lesmaterialen kunnen we de kinderen snel eigen maken met de Engelse taal.

Wie en hoeveel mensen zullen direct van het project profiteren?

Gezien de speciale aard van onze school, worden ook in de hogere klassen kansarme (wees)kinderen geaccepteerd. Het lesmateriaal Jolly Phonics en de apparatuur zullen daarom de hele lagere school (ong 290 leerlingen) ten goede komen.

schoolbordWat is het lange termijn effect op de doelgroep na afronding van het project?

Het verwachte resultaat is sneller en speels aanleren van elementaire taalvaardigheden. Wanneer we in de lagere klassen hier een goede basis voor kunnen leggen, hebben ze hier veel profijt van in de klassen die volgen op de basisschool.

Kosten

De totale kosten zijn € 2.336,-. Een specificatie van deze kosten kunt u hier vinden. 

Note
We willen nog een tweede Jolly Phonics pakket aanschaffen voor de eerste klas(sen) van de lagere school. De kosten voor dit tweede pakket zijn niet opgenomen in het budget. Het budget is opgemaakt voor één lespakket Jolly Phonics en de benodigde materialen om het tot uitvoering te kunnen brengen en het veilig op te kunnen bergen. 

Helpt u mee het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen?
Doneren kan via onderstaande doneer button of door een gift over te maken naar IBAN 5066 t.n.v. St. Kinderhulp Afrika

Doneer

Sluiten