Resultaten

Afgestudeerden

Ieder jaar verlaten ongeveer 20 jongvolwassenen het project met hun diploma’s op zak. Voor de één betekent dat werken bij een baas, een ander start een eigen bedrijf en de echte studiebollen studeren door aan de universiteit voor dokter of ingenieur. We zijn blij en dankbaar dat zij een kansrijke toekomst in Oeganda tegemoet gaan.

Ontwikkelingen

2022

Opening van de scholen na een sluiting van bijna 2 jaar door covid-19. De wetenschapsruimte werd voor het eerst in gebruik genomen door de leerlingen. 

2021

Het pad van Samaritan Day Care & Kindergarten (SAM) naar de rest van de campus is voltooid. Er is een geweldig mooi wetenschapruimte gebouwd voor de leerlingen van de NSVS, waar de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en landbouw worden gegeven. Het terrein is verder ommuurd met een 400 meter lange muur en de tandartskliniek mochten we verzien van nieuwe medische apparatuur. Een tweede jaar in het teken van corona, waarin de scholen wederom gesloten bleven. 

2020

Het elektriciteitsnetwerk is verbeterd door een grote transformator en het plaatsen van een elektriciteitspaal. De slaapaccommodatie van de jongens van de basisschool is uitgebreid met een extra huis. De sanitaire voorzieningen bij de jongensslaapzalen van de middelbare school zijn gerenoveerd en het woonhuis voor het hoofd van de lagere school is afgebouwd. De speeltuin is uitgebreid met extra schommels en draaimolens. Verder zijn er paden tussen verschillende gebouwen aangelegd en is er ook een start gemaakt met het pad naar de kleuterschool. Een uitdagend jaar aan het begin van de coronapandemie. Scholen sluiten per maart 2020 en zijn op een paar examenklassen na, niet meer open geweest. 

2019

De slaaphuisjes van de basisschool hebben allemaal een nieuw plafond en dak mogen ontvangen, waardoor het minder warm wordt binnen. Tevens zijn de badhuisjes bij deze slaapruimten gerenoveerd. Ook bij de middelbare school zijn er stuckplafonds gekomen, wat meer verkoeling geeft en is er een schaduwoverkapping gekomen. Tevens is er een nieuw toiletgebouw gebouwd bij de middelbare school. 

2018

De verloskunde- en kraamafdeling van de kliniek is gerenoveerd. Daarnaast is er een extra slaaphuisje bij de meisjes van de basisschool gebouwd en extra slaapzalen bij de jongens voor de middelbare school. Tevens zijn er twee schaduwhutten gebouwd door een vrijwillige bouwgroep uit Nederland. 

2017

Het oude gedeelte van de basisschool is gerenoveerd. Ook de bibliotheek is gerenoveerd en uitgebreid met een studieruimte. De vakschool is uitgebreid met een ‘Catering’ lokaal, waar praktijklessen gegeven kunnen worden.

2016

De middelbare school heeft er een leslokaal bij gekregen voor het vak ‘Elektriciteit & Solar’. Daarmee is de vakschool uitgebreid met een extra keuzevak. Aan de andere kant van het terrein is het Nafasi Welfare Centre gebouwd.

2015

Er is dit jaar volop gebouwd aan de nieuwe basisschool, met een prachtig resultaat. In het nieuwe schooljaar zal het gebouw in gebruik genomen worden.

2014

De bouw van de laatste slaapzalen voor 120 meisjes is voltooid. De vakschool heeft uit Nederland 500 kilo gereedschap ontvangen. De bouw van de nieuwe basisschool is in voorbereiding.

2013

De nieuwe eetzaal en keuken zijn gerealiseerd. Verder is de infrastructuur uitgebreid met nieuwe wegen en parkeerterreinen. Ook is er een muur gebouwd van 200 meter lengte, ter beveiliging van het terrein. De directeur voor financiële controle en rapportage, Yme Holwerda, en zijn vrouw Fokla beëindigen hun taak en verhuizen terug naar Nederland. Daarnaast is er veel geld geïnvesteerd in leermiddelen, o.a. schoolboeken, 30 computers voor het computerlokaal en er is geïnvesteerd in het scheikunde laboratorium en in de bibliotheek.

2012

De slaapaccommodatie is uitgebreid met nog eens 120 slaapplaatsen voor de meisjes van de middelbare school. Ook is er een start gemaakt met de verdere uitbreiding hiervan voor in de toekomst. Tevens zijn we begonnen met de bouw van de nieuwe keuken en eetzaal.

2011

De renovatie en de uitbreiding van de kliniek is voltooid. Er is een nieuwe slaapaccommodatie inclusief toiletruimten en een watertoren voor 120 meisjes van de NSVS gebouwd. Tevens zijn er drie extra schoollokalen gebouwd t.b.v. de vakschool. De projectleiders Ferdinand & Joyce hebben besloten om hun taak te beëindigen. Daarna is voorganger Eric Sempa benoemd tot operationeel directeur en Yme Holwerda tot directeur financieel beheer & rapportage. Yme en zijn vrouw Fokla verhuizen met hun gezin naar Oeganda.

2010

Vier extra lokalen ten behoeve van de uitbreiding van de vakschool zijn gebouwd. Er is een start gemaakt met de renovatie van de kliniek.

2009

De schoolcampus is uitgebreid met drie schoollokalen, lerarenkamers en toiletblokken. Verder is de infrastructuur vernieuwd en is een aanvang gemaakt met de bouw van nog eens vier schoollokalen voor de middelbare school. Het totaal aantal kinderen bedraagt nu 567. De projectleiders Gert en Esther van den Boom besluiten hun taak te beëindigen. Deze is overgedragen aan de nieuwe projectleiders: Ferdinand en Joyce Weijs.

2008

Een nieuwe watertoren met een inhoud van 20.000 liter wordt gebouwd zodat het hele project van schoon drinkwater is voorzien. Er wordt een begin gemaakt met de vernieuwing van de elektrische installatie waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen. De NSVS wordt uitgebreid met 3 nieuwe schoollokalen, een receptie en kantoren.

2007

Er worden nieuwe slaapzalen en toiletruimtes bijgebouwd voor 160 kinderen. In totaal is er nu plaats voor 450 kinderen op de campus.

2006

De eerst gebouwde wooncirkels worden gerenoveerd. De 10 huisjes worden hoger gemaakt, voorzien van nieuwe daken, ramen, deuren en nieuw sanitair. De projectleiders Cor en Grace Koelewijn besluiten hun taak over te dragen aan Gert en Esther van den Boom.

2005

De vakschool wordt afgebouwd en uitgebreid met een middelbare school. De naam van deze school wordt NSVS (Namugongo Secondary and Vocational School).

2004

Er wordt verder gebouwd aan de vakschool en er komen huizen voor de onderwijzers.

2003

Het sportveld wordt aangelegd en een kantoorgebouw van twee verdiepingen wordt gerealiseerd.

2002

In januari gaat de vakschool van start met de eerste 30 studenten. Ook komen er twee nieuwe wooncirkels die 150 extra weeskinderen kunnen huisvesten. Eind van het jaar nemen we afscheid van Jan & Dimile, nadat zij een geweldige bijdrage hebben geleverd in het vakonderwijs. 

2001

Het naastgelegen land van 15 hectaren wordt aangekocht. De eerste lokalen voor de vakschool worden gebouwd, zodat de kinderen na de basisschool van een vakopleiding worden voorzien.

2000

Jan & Dimile Wolthers raakten betrokken bij het project. Zij richten zich de daaropvolgende twee jaren op het ontwikkelen van het vakonderwijs. 

1999

Een multifunctionele ruimte wordt in gebruik genomen. Deze geeft plaats aan ruim 600 kinderen. De wegen, wandelpaden en het schoolplein worden geasfalteerd, zodat deze bij regen niet meer in een modderpoel veranderen.

1997-1998

In dit jaar worden uitgebreid: de keuken, de basisschool (van 3 naar 7 lokalen), de stroomvoorziening en de kliniek wordt uitgebreid met een verloskamer. Ook worden er meer woonhuizen gebouwd op het terrein.

1996

Het project wordt uitgebreid met een EHBO-post/kliniek ten behoeve van de kinderen en van de bewoners van de omgeving. Tevens wordt er een begin gemaakt met de bouw van wooncirkels. Hier worden huisjes geplaatst waar de kinderen onder leiding van een ‘moeder’ kunnen verblijven tijdens de schoolperioden.

1995-1998

In deze jaren wordt Kinderhulp Afrika geconfronteerd met de gevolgen van de burgeroorlog in Rwanda. Tot in 1998 verleent de stichting hulp aan ongeveer honderd kinderen die opgevangen worden in een kinderhuis in Butare, Rwanda.

1994-1995

Er wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de kostschool. Deze wordt aangesloten op het elektriciteitsnet en de rioleringen en het waterleidingnetwerk worden uitgebreid.

1993

De basisschool ‘Samaritan Primary School’ met drie klaslokalen wordt geopend. Er zijn nu ongeveer 50 weeskinderen op onze school.

1992

De eerste weeskinderen worden opgevangen in het eerste gebouw! Er wordt een put geslagen en op 40 meter diepte wordt helder drinkwater gevonden. Dit is genoeg voor de school en voor de mensen uit de omgeving.

1991

Vanwege het ontbreken van landbouwmachines wordt het land met de hand bouwklaar gemaakt. In ploegen van 50 tot 100 man wordt dit werk geklaard, waarna de eerste gebouwen gemetseld kunnen worden.

1990

Kinderhulp Afrika koopt de eerste 25 hectaren land in Namugongo, om daar de school te bouwen.

1989

Onder de naam ‘Children’s Welfare Mission’ gaat Kinderhulp Afrika zelfstandig verder als stichting in Oeganda onder leiding van Cor en Grace Koelewijn.

1988

Samen met de Amerikaanse stichting Ambassadors of Hope wordt een begin gemaakt met het opzetten van weeshuizen in Oeganda.

1987

Stichting Kinderhulp Afrika wordt opgericht door Mathijs Piet, naar aanleiding van een bezoek van een Afrikaans kinderkoor dat in Nederland bescherming zocht tegen de toenmalige oorlogssituatie in Oeganda.

 

Sluiten