Behaalde successen

2017Het oude gedeelte van de basisschool is gerenoveerd. Ook de bibliotheek is gerenoveerd en uitgebreid met een studieruimte. De vakschool is
uitgebreid met Hotel & Catering lokaal, waar de praktijklessen gegeven kunnen worden.

2016De middelbare school heeft er een leslokaal bij gekregen voor het vak ‘Elektriciteit en Solar’. Daarmee is de vakschool uitgebreid met een extra vak. Aan de andere kant van het terrein is het Nafasi Welfare Centre gebouwd. Tevens zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden verricht aan gebouwen en wegen.  

2015Er is dit jaar volop gebouwd aan de nieuwe basisschool, met een prachtig resultaat. Het nieuwe schooljaar zal het gebouw in gebruik
genomen worden. 

2014De bouw van de laatste meisjesslaapzalen voor 120 meisjes is voltooid. De vakschool heeft uit Nederland 500 kilo gereedschap mogen
ontvangen. De bouw van de nieuwe basisschool is in voorbereiding.

2013De nieuwe eetzaal en keuken is gerealiseerd. Verder is de infrastructuur op het project uitgebreid en zijn er nieuwe wegen en parkeerterreinen
aangelegd, tevens is er een muur gebouwd van 200 meter voor beveiliging van het terrein. De bouw van de laatste fase van de meisjes-
slaapzalen voor 120 meisjes is gestart. De financiële directeur Yme & Fokla Holwerda beëindigen hun taak en verhuizen terug naar Nederland.
Daarnaast is er veel geld geïnvesteerd in leermiddelen o.a. schoolboeken, computers (30) voor het computerlokaal, er is
geïnvesteerd in het scheikunde laboratorium en in het bibliotheek.

2012De slaapaccommodatie is uitgebreid met nog eens 120 slaapplaatsen voor de meisjes van de NSVS. En er is een start gemaakt voor de
verdere uitbreiding hiervan voor in de toekomst. Tevens zijn we begonnen met de bouw van de nieuwe keuken en eetzaal.

2011De renovatie en de uitbreiding van de kliniek is voltooid. Er is een nieuwe slaapaccommodatie inclusief toiletruimten en een watertoren voor
120 meisjes van de NSVS gebouwd. Tevens zijn er drie extra schoollokalen gebouwd t.b.v. de vakschool.  De projectleiders Ferdinand
& Joyce besluiten hun taak te beëindigen. Daarna is huidige voorganger Eric Ssempa benoemd tot operationeel directeur en Yme
Holwerda als financiële directeur. Yme & Fokla verhuisden met hun gezin Uganda.

2010Vier extra lokalen ten behoeve van de uitbreiding van de vakschool zijn gebouwd. Er is een start gemaakt met de renovatie van de kliniek.

2009Het project is uitgebreid met drie schoollokalen, lerarenkamers en toiletgroepen verder is de infrastructuur vernieuwd en een aanvang
gemaakt met de bouw van nog eens vier schoollokalen voor de NSVS. Het totale aantal kinderen bedraagt thans 567. De projectleiders Gert
& Esther besluiten hun taak te beëindigen. Deze is overgedragen aan de nieuwe projectleiders: Ferdinand & Joyce Weijs.

2008Een nieuwe watertoren voor 20.000 lt. wordt gebouwd zodat het hele project ruim van schoon drinkwater is voorzien. Er wordt een begin
gemaakt met de vernieuwing van de elektrische installatie waarbij gebruik wordt gemaakt van o.a. zonnepanelen. De NSVS wordt uitgebreid
met 3 nieuwe school lokalen, een receptie en kantoren.

2007Er worden nieuwe slaapzalen en toiletruimtes bijgebouwd voor 160 kinderen. In totaal is er nu plaats voor 450 kinderen op het project.

2006De eerst gebouwde wooncirkels worden gerenoveerd. De 10 huisjes worden hoger gemaakt, voorzien van nieuwe daken, ramen, deuren en
nieuw sanitair. De projectleiders Cor & Grace besluiten hun taak over te dragen naar nieuwe projectleiders: Gert & Esther van den
Boom.

2005De vakschool wordt afgebouwd en uitgebreid met een middelbare school. De naam van de school wordt NSVS (Namugongo Secondary
Vocational School)

2004Aan de vakschool wordt verder gebouwd en er komen huizen voor de onderwijzers.

2003Het sportveld wordt aangelegd. En een kantoorgebouw van twee verdiepingen wordt gerealiseerd.

2002In januari gaat de vakschool van start met de eerste 30 studenten. Ook komen er twee nieuwe wooncirkels gereed die 150 nieuwe
weeskinderen kunnen huisvesten.

2001Het naast gelegen land van 15 hectare wordt aangekocht. De eerste lokalen voor de vakschool worden gebouwd, zodat de kinderen na de
basisschool van een vakopleiding worden voorzien.

1999Een multifunctionele ruimte wordt in gebruik genomen, deze geeft plaats voor ruim 600 kinderen. De wegen, wandelpaden en het schoolplein
zijn geasfalteerd, zodat deze bij regen niet meer in een modderpoel veranderen.

1997-1998In dit jaar worden uitgebreid: de keuken, de basisschool (van 3 naar 7 klassen), de stroomvoorziening en de kliniek met een verloskamer.
Ook worden er meer huizen gebouwd op het terrein.

1996Het project wordt uitgebreid met een EHBO-post/kliniek ten behoeve van de kinderen en de bewoners in de omgeving. Tevens wordt er een
begin gemaakt met de bouw van wooncirkels. Hier worden huisjes geplaatst waar de kinderen onder leiding van een ‘moeder’
verblijven.

1995-1998In deze jaren wordt Kinderhulp Afrika geconfronteerd met de gevolgen van de burgeroorlog in Rwanda. Tot in 1998 verleent de stichting
hulp aan ongeveer honderd kinderen, die opgevangen worden in een kinderhuis in Butara, Rwanda.

1994-1995Aan de verdere ontwikkeling van het project wordt gewerkt. Het wordt aangesloten op het elektriciteitsnet, de rioleringen en het
waterleidingnetwerk worden uitgebreid.

1993De basisschool ‘Samaritan Primary School’ met 3 lokalen wordt geopend. Er zijn nu ongeveer 50 weeskinderen op ons project.

1992De eerste weeskinderen worden opgevangen in het eerste gebouw! Er wordt een put geslagen en op 40 meter diepte helder drinkwater
gevonden. Dit is genoeg voor het project en voor de mensen uit de omgeving.

1991Door het ontbreken van landbouw machines, wordt het land met de hand bouwklaar gemaakt. In ploegen van 50 tot 100 man wordt dit werk
geklaard, waarna de eerste gebouwen gemetseld kunnen worden.

1990Kinderhulp Afrika koopt de eerste 25 hectare land in Namugongo, om daar het project te bouwen.

1989Onder de naam ‘Children’s Welfare Mission’ gaat Kinderhulp Afrika zelfstandig verder als stichting in Uganda onder leiding van Cor & Grace
Koelewijn.

1988Samen met de Amerikaanse stichting ‘Ambassadors of Hope’ wordt een begin gemaakt met het opzetten van weeshuizen in Uganda.

1987Stichting Kinderhulp Afrika wordt opgericht door Mathijs Piet, naar aanleiding van een bezoek van het Afrikaanse kinderkoor dat
bescherming zocht in Nederland, tegen de toenmalige oorlogssituatie in Uganda.

Google Earth 2015

Reageren is niet mogelijk