Organisatie en beleid

Stichting Kinderhulp Afrika is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en opereert in Oeganda onder de naam Children’s Welfare Mission.

Naam, contactgegevens en fiscaalnummer

Stichting Kinderhulp Afrika
Zwarteweg 121
1431 VL Aalsmeer
Telefoon: 0297 348552
E-mail: info@kinderhulp-afrika.nl
Fiscaalnummer RSIN: 008584606

Samenstelling bestuur

Het bestuur zet zich in om de stichting toekomstbestendig te laten zijn. Het bestuur in Nederland bestaat uit:

 • Voorzitter: Xander Rijken
 • Secretaris: Koos de Meij
 • Penningmeester: Vincent Leighton
 • Algemeen lid: Arjan van der Kraan

Voor hoofd- en nevenfunctie’s van de bestuursleden klik hier

 • Oprichter: Mathijs Piet

Beloningsbeleid

De bestuursleden voeren hun taken uit op vrijwillige basis.

Oeganda

In Oeganda hebben we bij Children’s Welfare Mission ruim 90 medewerkers in dienst. Dit zijn allemaal Oegandezen.

 • Uitvoerend directeur: Mr. Eric Sempa
 • Hoofd middelbare school: Mr. Francis Awee
 • Hoofd basisschool: Mr. Joshua Osiya
 • Hoofd sociale zorg: Mrs. Maria Sempa
 • Hoofd kliniek: Mrs. Esther Mwanje 
 • Voorganger: Mr. Eric Sempa

Doelstelling

Stichting Kinderhulp Afrika heeft als doel:
a. het helpen en ondersteunen van weeskinderen in Afrika
b. het geven van voorlichting aan de Nederlandse bevolking over de nood in Afrika
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bescherming van kwetsbare kinderen

Met vrijwilligers, stagiair(e)s en anderen die in Oeganda regelmatig met de kinderen in contact komen wordt vooraf over gedragsaspecten gesproken en wordt er een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) vereist. Al het Oegandese personeel, vrijwilligers en stagiair(e)s moeten de ‘Child Protection Policy’ onderschrijven. Dat document omschrijft de rechten van de kinderen, de bescherming van hun integriteit in situaties binnen en buiten het onderwijs, en het sanctiebeleid bij overtredingen door verschillende personeelsgroepen.

De gehanteerde fondsenwervingsmethoden

De fondsverwerving vindt plaats door de sponsoring van kinderen, via nieuwsbrieven, social media, specifieke actie’s bijv. op scholen en in het bedrijfsleven. Verder dienen wij projecten in bij verschillende vermogensfondsen.

Belangrijke documenten:

Sluiten