Noodfonds

Noodfonds

De nood in Oeganda is groot. De Corona pandemie heeft de situatie voor de gezinnen, die het vaak toch al niet makkelijk hadden, verergerd. Door de lockdown konden velen niet werken. In Oeganda betekent geen werk, ook geen inkomsten.

De afgelopen maanden hebben we deze gezinnen geholpen d.m.v. het noodfonds. Uw gift aan het noodfonds heeft bijgedragen - en draagt bij aan:

Huidige situatie
Op dit moment mogen er een aantal klassen weer op school komen. Dit gaat om de laatste klas van de basisschool (P7) en om de 3de, 4de en 6de klas van de middelbare school (S3, S4 en S6). Vanaf 1 maart komen daar een aantal klassen bij: P6, S2 en S5. Langzamerhand worden de scholen weer gevuld! 

Als Kinderhulp Afrika sponsoren wij de wees- en kansarme kinderen op de campus, maar de school is ook toegankelijk voor kinderen met ouders die schoolgeld kunnen betalen. In de normale situatie komen 60% van de inkomsten door deze schoolgelden vanuit Oeganda zelf en komt 40% van de inkomsten via Kinderhulp Afrika, via sponsoring van particulieren en organisaties.

We houden er ernstig rekening mee dat er veel ouders in Oeganda zullen zijn die het schoolgeld niet meer kunnen veroorloven door de crisis. Vele zullen geen inkomsten hebben gekregen gedurende de lockdown of zullen hun baan zijn verloren. We gaan er dan ook vanuit dat de inkomsten uit de schoolgelden met een groot percentage zal gaan dalen voor de rest van het schooljaar. Dit is zorgelijk want het project draait op de inkomsten van beide onderdelen, de schoolgelden in Oeganda en de sponsoring vanuit Nederland. 

Daarom willen wij het noodfonds tevens aanwenden voor:

Help mee en geef aan het noodfonds! Samen kunnen we het verschil maken voor al deze kinderen en gezinnen!

Doneer

Noodfonds

Lees meer

Hoe gaat het met de kinderen?

Lees meer

Ik sponsor al een kind, waarom dan toch een noodfonds?

Lees meer
Sluiten