Nafasi

Nafasi Welfare Centre

EEN NIEUWE KANS

Per 1 september 2019 is NAFASI WELFARE CENTRE geworden: 

SAMARITAN KINDERGARTEN & DAYCARE CENTER (SAM)

Waarom deze verandering?

In het begin van 2019 heeft de Oegandese overheid een nieuwe wet aangenomen inzake babyhuizen en babycrisis centra. Helaas betekent dit voor Nafasi en nog 550 andere babyhuizen dat er geen vergunningen meer worden afgegeven. De overheid heeft als eis dat baby en moeder in één huis moeten wonen, iets waar we geheel achter staan, echter in onze huidige vorm kunnen we hier niet aan voldoen.


Wat gaat er veranderen?

Bestuurlijk heeft Nafasi altijd als zelfstandig onderdeel onder de paraplu van Kinderhulp Afrika (KHA) geopereerd. Sinds 1 september is alle zorg van Nafasi volledig onder het bestuur van KHA komen te vallen.

Het gebouw zal een andere functie krijgen, namelijk dat van DAYCARE CENTER & KINDERGARTEN. Op deze wijze kunnen we zorg blijven dragen voor deze kwetsbare groep kinderen, terwijl we de ouders in de gelegenheid stellen te werken of scholing te ontvangen. Het DAYCARE CENTER zal in alle zorg voorzien als een regulier kinderdagverblijf, zoals voeden, spelen, voorlezen en verzorgen.

In de KINDERGARTEN worden kinderen vanaf drie jaar met dezelfde zorg voorzien, tevens worden zij bekend gemaakt met het leren, het socialiseren en het spelen voor lichamelijk welzijn. Vanaf dit niveau zullen de kinderen voorbereid worden op leren en leven op de basisschool.

De SAMARITAN KINDERGARTEN & DAYCARE CENTER (SAM) wordt onderdeel van de SAMARITAN PRIMARY SCHOOL.


De visie blijft gelijk

Zorgen voor kinderen en tiener- en alleenstaande moeders blijft ons prioriteit. We willen deze moeders financieel bijstaan en hen in staat stellen scholing te ontvangen en/of te kunnen werken, terwijl wij voor hun kinderen zorgen. Met als doel dat deze moeders op termijn een goede en gezonde basis hebben om zelfstandig voor zichzelf en hun kind(eren) te kunnen zorgen.


Uw hulp blijft nodig

Door deze veranderingen wordt de hulp aan moeder en kind aanzienlijk uitgebreid en hebben wij uw financiële hulp hard nodig. We hopen dan ook dat u ons werk in de toekomst met hetzelfde enthousiasme blijft ondersteunen.

We zien uit naar de toekomst, waar we vele moeders met hun kinderen mogen helpen. Op deze wijze krijgt ons motto “VAN KANSARM NAAR KANSRIJK” een nog veel bredere betekenis!

Meer informatie over SAM

Sluiten