Dit vinden wij belangrijk

Kinderen hebben zorg, liefde en aandacht nodig.

Kinderen hebben zorg, liefde en aandacht nodig, zeker als er geen ouders meer zijn om ze die te geven. Wat wij belangrijk vinden hebben we samengevat in vijf kernwaarden. Deze kernwaarden vormen de basis van ons werk en we streven ernaar deze zoveel mogelijk naar voren te laten komen in ons handelen. 

  • We zijn bewogen met kinderen en stellen alles in het werk om ze te helpen. 

  • Behoud van de eigen cultuur is belangrijk voor het kind. Wij richten het onderwijs in naar lokale maatstaven. In alle vakantieperioden gaan de leerlingen terug naar hun voogden, verspreid over het hele land. Op de campus werken uitsluitend Oegandese medewerkers en leidinggevenden.

  • Zelfredzaamheid is ons einddoel voor het individuele kind, maar ook voor de uitvoerende organisatie in Oeganda. We zetten ons in voor een verschuiving van afhankelijkheid naar eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap.

  • We zijn maximaal betrokken en zetten ons met hart en ziel in voor de kinderen in Oeganda. Onze inzet maakt echt het verschil in het leven van een kind!

  • De basis en de integriteit van ons werk ligt in onze christelijke identiteit

Daarnaast heeft Kinderhulp Afrika een onbezoldigd bestuur dat regelmatig in Oeganda faciliteert bij beleidsvorming, budgettering, en ontwikkelingsplannen. Wij hechten waarde aan goed werkgeverschap.

Sluiten