Ja, ik sponsor David

David

DavidDavid is 15 jaar oud. David mist de vaderlijke liefde en zorg als sinds jonge leeftijd. Toen hij door ziekte overleed. De moeder zorgde in haar eentje voor haar drie kinderen. Totdat Covid haar bedrijf stopzette. Ze is nu werkloos en in financiële problemen. Het gezin kwam om hulp vragen voor David. Hij is een slimme jongen. 

Donatieformulier David

David heeft al één sponsor. Hij kan nog gesponsord worden voor € 37,50
Sluiten