Uitbreiden bibliotheek

Uitbreiden bibliotheek

280 studieboeken en 100 studieplekken nodig
Ruim 600 leerlingen gaan naar onze middelbare school. De school heeft een bibliotheek en studieruimte. De bibliotheek en studieruimte zijn erg belangrijk voor de leerlingen. In Oeganda hebben leerlingen namelijk niet hun eigen boeken voor elk vak. Ze gebruiken deze uit de bibliotheek en studeren in de studieruimte. Om alle leerlingen van goed onderwijs te kunnen voorzien zijn op dit moment 280 nieuwe studieboeken nodig. Omdat het aantal leerlingen is gegroeid, zijn ook nog eens 100 extra studieplekken nodig in de studieruimte.

BoekenDe voorbereiding
Het voorbereidend werk is in Oeganda al gedaan. Er is een boekenlijst gemaakt met titels die nodig zijn voor de bibliotheek. Ook is er een tekening gemaakt van de extra studieplekken. Zowel de boeken als de studieplaatsen worden bij lokale ondernemingen aangekocht.

Goed onderwijs
Ons doel is om alle leerlingen goed onderwijs te geven. Voldoende studieboeken en studieplaatsen zijn daarom essentieel. Het geeft alle leerlingen de mogelijkheid om de leerstof tot zich te nemen en zich goed voor te bereiden op examens. Ook de leraren zullen profijt hebben van de aan te schaffen boeken, omdat zij zich op die manier goed op de lessen voor kunnen bereiden.

Kosten
De totale kosten voor 280 boeken en 100 studieplaatsen zijn € 9.774,-

Doneer

Sluiten