Wat vinden wij belangrijk

Wat wij belangrijk vinden hebben we samengevat in vijf kernwaarden. De deze kernwaarden vormen de basis van ons werk en we streven ernaar deze zoveel mogelijk naar voren te laten komen.

Kinderen hebben zorg, liefde en aandacht nodig. Ook als er geen ouders meer zijn om ze dat te geven.

We zijn bewogen met kinderen en stellen alles in het werk om ze te helpen. 

Behoud van de eigen cultuur is belangrijk voor het kind. Wij richten het onderwijs in naar lokale maatstaven. In alle vakantieperioden gaan de leerlingen terug naar hun voogden, verspreid over het hele land. Sinds 2012 kent onze uitvoerende organisatie uitsluitend Oegandese medewerkers en leidinggevenden. Wij hechten aan goed werkgeverschap.

Zelfredzaamheid hebben wij als einddoel voor het individuele kind, maar ook voor de organisatie. We zetten ons in voor een verschuiving van afhankelijkheid naar eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap.

We zijn maximaal betrokken en zetten ons met hart en ziel in voor de kinderen in Oeganda. Onze inzet maakt echt het verschil in het leven van een kind!

De basis en de integriteit van ons werk ligt in onze christelijke identiteit. Wij laten ons leiden door God in onze activiteiten voor de weeskinderen en de andere kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd.


 

Reageren is niet mogelijk