Organisatie en beleid

Organisatie
ANBIStichting Kinderhulp Afrika is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en opereert in Oeganda onder de naam Children’s Welfare Mission.

Naam, contactgegevens en fiscaalnummer
Stichting Kinderhulp Afrika
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon: 0297 348552
Email: info@kinderhulp-afrika.nl

Fiscaalnummer RSIN: 008584606

Samenstelling bestuur
Het bestuur zet zich in om de stichting toekomst bestendig te laten zijn. Het bestuur in Nederland bestaand uit:

 • Voorzitter en oprichter: Mathijs Piet
 • Secretaris : Jurriën Faas
 • Penningmeester : Gert van Leeuwen
 • Algemeen lid : Arjan van der Kraan
 • Algemeen lid : Arjen Hansen
 • Algemeen lid : Xander Rijken
 • Algemeen lid: Vincent Leighton

Voor hoofd- en nevenfunctie’s van de bestuursleden klik hier

Beloningsbeleid
De bestuursleden voeren hun taken uit op vrijwillige basis.

Oeganda
In Oeganda hebben we bij Children’s Welfare Mission bijna 100 medewerkers in dienst. Dit zijn allemaal Oegandezen.

 • Uitvoerend directeur : Mr. Eric Sempa
 • Hoofd middelbare school : Mr. Francis Awee
 • Hoofd basisschool : Mr. Joshua Mangeni
 • Hoofd Childcare : Mrs. Maria Sempa
 • Hoofd kliniek : Mr. Daniël Iga Mwesigwa
 • Voorganger : Mr. Eric Sempa

Doelstelling
De stichting heeft ten doel om vanuit diaconale bewogenheid fondsen te werven en deze fondsen aan te wenden voor maatschappelijke en sociale hulpverlening aan mensen in nood en kansarme situaties in derde wereldlanden. De stichting tracht o.a. haar doel te verwezenlijken om met name fondsen te verwerven voor het werk van Children’s Welfare Mission ten behoeve van wezen in Uganda.

Beleidsplan
Onze plannen, doelen en de aanpak daarvan hebben wij vastgelegd is een beleidsplan. Dit beleidsplan kunt u hier lezen.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Kinderhulp Afrika bestaat al sinds 1987 en heeft in deze jaren erg veel ondernomen. Een verslag van al deze uitgeoefende activiteiten vindt u hier.

Financiële verantwoording en jaarverslagen
Hier vindt u onze jaarverslagen met jaarrekeningen van 2018, 201720162015 en 2014. Op de website van het CBF is tevens een overzicht te vinden van onze financiën van de afgelopen 5 jaar.

Statuten
De statuten van onze organisatie treft u hier.

Fraudeprotocol
Fraude voorkomen en als het zich voordoet aanpakken, is zeer belangrijk voor Kinderhulp Afrika. Daarom hanteren wij een fraudeprotocol dat hier beschikbaar is.

Bescherming van kwetsbare kinderen
Met vrijwilligers, stagiair(e)s en anderen die in Oeganda regelmatig met de kinderen in contact komen wordt vooraf over gedragsaspecten gesproken en wordt er een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) vereist. Al het Oegandese personeel moet de ‘Child Protection Policy’ onderschrijven. Dat document omschrijft de rechten van de kinderen, de bescherming van hun integriteit in situaties binnen en buiten het onderwijs, en het sanctiebeleid bij overtredingen door verschillende personeelsgroepen.

De gehanteerde fondsenwervingsmethoden
De fondsverwerving vindt plaats door de sponsoring van kinderen, via nieuwsbrieven, social media, specifieke actie’s bijv. op scholen en in het bedrijfsleven. Verder dienen wij projecten in bij verschillende vermogensfondsen.

Privacy Statement
Onze privacy statement leest u hier

Reageren is niet mogelijk