Wie zijn wij

Kinderhulp Afrika is een charitatieve organisatie die vanuit een christelijke identiteit omziet naar weeskinderen in Oeganda. We willen de weeskinderen een hoopvolle toekomst geven en geloven dat we ├ęcht het verschil kunnen maken in het leven van een kind!

We bieden de kinderen een veilige omgeving, voorzien ze van kwalitatief goed onderwijs zodat zij een kansrijke toekomst te gemoed gaan in de maatschappij.  We willen de kinderen zien opgroeien naar gezonde verantwoordelijke volwassenen die kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften.

In 1987 startte de stichting met het helpen van de eerste weeskinderen. Snel kochten wij land in Oeganda en bouwden wij de eerste voorziening. Inmiddels is er een volledige campus gerealiseerd. Deze campus biedt ruimte aan 865 kinderen. Wij voorzien de kinderen van basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs, huisvesting, maaltijden, medische- en geestelijke verzorging. Ongeveer 100 Oegandese medewerkers zorgen voor de kinderen en bieden ze een prettige en veilige leefomgeving.

Elk jaar verwelkomen wij een nieuwe groep weeskinderen. Deze kinderen worden door familie of dorpsbewoners aangemeld. Na gesprekken en onderzoek nemen wij 15 tot 20 weeskinderen op, en ook een aantal betalende kinderen uit de omgeving. Veel weeskinderen hebben hun ouders verloren door aids, malaria of andere ziekten. Zij komen letterlijk met lege handen aan. Voor elk weeskind zoekt Kinderhulp Afrika sponsorouders in Nederland, om het kind te helpen voeden, huisvesten en onderwijzen. Maar ook om relatie mee te leggen. Zo groeit het kind op met het besef: er is iemand in de wereld die mij kent en van mij houdt.

Reageren is niet mogelijk