Basisschool

Basisschool Om kinderen uitzicht te geven op een betere toekomst is goed onderwijs heel belangrijk. Daarom is in 1993 de ‘Samaritan Primary School’ gebouwd en geopend, de basisschool op ons project. Elk jaar wordt een nieuwe groep weeskinderen welkom geheten. Deze kinderen worden door verre familie of dorpsbewoners aangemeld, en na gesprekken en onderzoek kunnen 20 tot 30 kinderen worden toegelaten. Veel kinderen hebben hun ouders verloren door aids, en komen letterlijk met lege handen aan. Voor elk kind zoekt Kinderhulp Afrika een sponsorouder in Nederland, om de kosten van voeding, huisvesting en onderwijs te dekken.

De basisschool bestaat uit zeven groepen. De leraren en leraressen komen uit Uganda zelf. Omdat de kinderen allemaal met een verschillende achtergrond en met diverse leerachterstanden binnen komen zijn de groepen ingedeeld naar niveau en niet naar leeftijd. Via landelijke examens, aan het einde van elk schoolseizoen, stromen de kinderen dan door naar een volgend leerjaar. Op school wordt lesgegeven in Engels, want dat is de voertaal in Uganda. Daarnaast spreken de meeste mensen ook minstens één van de vele Afrikaanse stamtalen. Aan het einde van de basisschool kunnen ze doorstromen naar onze middelbare school of vakschool.

Reageren is niet mogelijk