ANBI

ANBIStichting Kinderhulp Afrika is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Graag zetten wij voor u de vereiste informatie op een rijtje:

Naam, contactgegevens en fiscaalnummer
Stichting Kinderhulp Afrika
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon: 0297 348552
Email: info@kinderhulp-afrika.nl

Fiscaalnummer RSIN: 008584606

Doelstelling
De stichting heeft ten doel om vanuit diaconale bewogenheid fondsen te werven en deze fondsen aan te wenden voor maatschappelijke en sociale hulpverlening aan mensen in nood en kansarme situaties in derde wereldlanden. De stichting tracht o.a. haar doel te verwezenlijken om met name fondsen te verwerven voor het werk van Children’s Welfare Mission ten behoeve van wezen in Uganda.

Beleidsplan
De visie van onze organisatie is uiteengezet in een beleidsplan. Dit beleidsplan kunt u hier lezen.

Samenstelling bestuur
Dhr. M. Piet                           Voorzitter
Dhr. J.A. Faas                       Secretaris
Dhr. G.J. van Leeuwen       Penningmeester
Dhr. A.J. van der Kraan      Algemeen lid
Dhr. A.J. Hansen                  Algemeen lid
Dhr. A.V. Rijken                    Algemeen lid

Beloningsbeleid
De bestuursleden voeren hun taken uit op vrijwillige basis.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Kinderhulp Afrika bestaat al meer dan 25 jaar en heeft in deze jaren veel ondernomen. Een verslag van al deze uitgeoefende activiteiten vindt u hier.

Financiële verantwoording
Graag presenteren wij u onze jaarverslagen met jaarrekeningen van 2014,  2015 en 2016. Op de website van het CBF is tevens een overzicht te vinden van onze financiën van de afgelopen 5 jaar.

Fraudeprotocol
Fraude voorkomen en als het zich voordoet aanpakken, is zeer belangrijk voor Kinderhulp Afrika. Door middel van dit fraudeprotocol informeren wij u over het beleid dat Kinderhulp Afrika voert bij constatering van mogelijke fraude.

 

Racheal Anyango

Racheal Anyango

Livingstone Parumu

Livingstone Parumu

Titus Okello

Titus Okello

Florence Naula

Florence Naula

Edrine Ssekisambu

Edrine Ssekisambu

Reagan Patrick Tusiime

Reagan Patrick Tusiime

Reageren is niet mogelijk