Kinderhulp Afrika

Kinderhulp Afrika is een hulpverleningsorganisatie op christelijke grondslag die sinds 1987 omziet naar kansarme kinderen. Wij investeren in hen zodat ze een kansrijke toekomst hebben, want ieder kind is het waard.

Wij geven de kinderen basisonderwijs, middelbaar en beroepsonderwijs. Daarnaast krijgen ze huisvesting, maaltijden, medische en geestelijke verzorging, een warm sociaal leven en veel sportactiviteiten. In de schoolvakanties gaan de kinderen terug naar hun voogden in de dorpen waar ze vandaan komen. Zo blijven ze verbonden met hun stam en cultuur.

Als Kinderhulp Afrika willen we voor ieder kind het beste. We willen ze zien opgroeien tot gezonde verantwoordelijke volwassenen die kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften.

Reageren is niet mogelijk