Erfenis en legaten

Kinderhulp Afrika in uw testament
Overweegt u Kinderhulp Afrka te laten delen in uw nalatenschap? Leg dan uw wensen vast in een testament. Een testament laten opmaken is eenvoudig. Volg deze 3 stappen:

Stap 1: Erfenis of legaat?
Kies of u Kinderhulp Afrika een legaat toekent of benoemt als (mede-)erfgenaam. In het eerste geval laat u ons een goed na, bijvoorbeeld een schilderij, huis, effectenportefeuille of een bepaald bedrag. Als u Kinderhulp Afrika benoemt als erfgenaam, bepaalt u zelf voor welk percentage Kinderhulp Afrika in uw nalatenschap deelt.

Stap 2: Bespreek uw wensen met een notaris
De notaris maakt uw testament op. Tijdens het eerste gesprek vertelt u de notaris uw wensen. De notaris informeert u over de mogelijkheden en kosten. En vertelt wat u het beste kunt doen.

Stap 3: Onderteken het testament
Op basis van uw wensen stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze ontvangt u per post, met een toelichting. Samen met de notaris neemt u de tekst door en kunt u eventueel wijzigingen aanbrengen. Als alles naar wens is, ondertekent u het testament. U krijgt een afschrift thuisgestuurd.

Kinderhulp Afrika is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom hoeven wij geen erfbelasting te betalen.

Persoonlijk gesprek
Wilt u meer weten over nalaten aan Kinderhulp Afrika? Of wilt u hulp bij het opstellen van uw testament? Neem contact op met Mathijs Piet via telefoonnummer 0297 348552

Reageren is niet mogelijk